Chùm tour nội địa đường bộ 2021

Sắp xếp theo:
Tour Caravan Tây Bắc 12/7-16/07/2021 Tour Caravan Tây Bắc 12/7-16/07/2021
SALE
5.590.000₫ 7.490.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Hà Nội- Ngọc Chiến- Mù Cang Chải- Tam Đường Lai Châu – Điện Biên – Quỳnh Nhai – Hoà Bình

Độ dài tour: 5 ngày 4 đêm

Phương Tiện: Xe 16 chỗ

Caravan Tây Bắc 12/4-16/04/2021 Caravan Tây Bắc 12/4-16/04/2021
SALE
5.590.000₫ 7.990.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Hà Nội- Ngọc Chiến- Mù Cang Chải- Tam Đường Lai Châu – Điện Biên – Quỳnh Nhai – Hoà Bình

Độ dài tour: 5 ngày 4 đêm

Phương Tiện: Xe 16

Tour Hà Nội – Tà Xùa – Mộc Châu thứ 7 hàng tuần Tour Hà Nội – Tà Xùa – Mộc Châu thứ 7 hàng tuần
SALE
2.490.000₫ 2.890.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Hà Nội- Tà Xùa- Mộc Châu- Hà Nội

Độ dài tour: 3 ngày 2 đêm

Phương Tiện: Ô Tô

Tour Hà Nội – Mai Châu – Mộc Châu thứ 6 hàng tuần
SALE
2.199.000₫ 2.590.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Hà Nội- Mai Châu- Mộc Châu- Hà Nội

Độ dài tour: 3 ngày 2 đêm

Phương Tiện: Ô Tô

Tour Caravan Tây Bắc 12/7-16/07/2021 Tour Caravan Tây Bắc 12/7-16/07/2021
SALE
4.590.000₫ 6.990.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Hà Nội- Ngọc Chiến- Mù Cang Chải- Tam Đường Lai Châu – Điện Biên – Quỳnh Nhai – Hoà Bình

Độ dài tour: 5 ngày 4 đêm

Phương Tiện: Xe tự lái

Tour Caravan Tây Bắc 12/6-16/06/2021 Tour Caravan Tây Bắc 12/6-16/06/2021
SALE
5.590.000₫ 7.490.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Hà Nội- Ngọc Chiến- Mù Cang Chải- Tam Đường Lai Châu – Điện Biên – Quỳnh Nhai – Hoà Bình

Độ dài tour: 5 ngày 4 đêm

Phương Tiện: Xe 16

Tour Caravan Đông Bắc 21-25/7/2021 Tour Caravan Đông Bắc 21-25/7/2021
SALE
5.990.000₫ 6.490.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Hà Nội-Nguyên Bình -Cao Bằng-Thác Bản Giốc- Pác Bó- Bảo Lạc- Hà Giang- Vị Xuyên

Độ dài tour: 5 ngày 4 đêm

Phương Tiện: Ô tô 16 chỗ

Tour Caravan Đông Bắc 21-25/7/2021- xe tự lái Tour Caravan Đông Bắc 21-25/7/2021- xe tự lái
SALE
4.990.000₫ 5.490.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Hà Nội-Nguyên Bình -Cao Bằng-Thác Bản Giốc- Pác Bó- Bảo Lạc- Hà Giang- Vị Xuyên

Độ dài tour: 5 ngày 4 đêm

Phương Tiện: Ô tô tự lái

Tour Caravan Đông Bắc 21-25/4/2021 Tour Caravan Đông Bắc 21-25/4/2021
SALE
5.990.000₫ 7.490.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Hà Nội-Nguyên Bình -Cao Bằng-Thác Bản Giốc- Pác Bó- Bảo Lạc- Hà Giang- Vị Xuyên

Độ dài tour: 5 ngày 4 đêm

Phương Tiện: Xe 16 chỗ

Tour Caravan Đông Bắc 21-25/6/2021 Tour Caravan Đông Bắc 21-25/6/2021
SALE
5.990.000₫ 7.990.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Hà Nội-Nguyên Bình -Cao Bằng-Thác Bản Giốc- Pác Bó- Bảo Lạc- Hà Giang- Vị Xuyên

Độ dài tour: 5 ngày 4 đêm

Phương Tiện: Xe 16 chỗ

Tour Caravan Đông Bắc 21-25/5/2021 Tour Caravan Đông Bắc 21-25/5/2021
SALE
5.990.000₫ 7.490.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Hà Nội-Nguyên Bình -Cao Bằng-Thác Bản Giốc- Pác Bó- Bảo Lạc- Hà Giang- Vị Xuyên

Độ dài tour: 5 ngày 4 đêm

Phương Tiện: Xe 16 chỗ

Tour Caravan Đông Bắc 21-25/6/2021 Tour Caravan Đông Bắc 21-25/6/2021
SALE
4.590.000₫ 6.990.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Hà Nội-Nguyên Bình -Cao Bằng-Thác Bản Giốc- Pác Bó- Bảo Lạc- Hà Giang- Vị Xuyên

Độ dài tour: 5 ngày 4 đêm

Phương Tiện: Xe tự lái

Tour Caravan Đông Bắc 21-25/5/2021 Tour Caravan Đông Bắc 21-25/5/2021
SALE
4.590.000₫ 6.990.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Hà Nội-Nguyên Bình -Cao Bằng-Thác Bản Giốc- Pác Bó- Bảo Lạc- Hà Giang- Vị Xuyên

Độ dài tour: 5 ngày 4 đêm

Phương Tiện: Xe tự lái

Tour Caravan Tây Bắc 12/5-16/05/2021 Tour Caravan Tây Bắc 12/5-16/05/2021
SALE
4.590.000₫ 6.990.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Hà Nội- Ngọc Chiến- Mù Cang Chải- Tam Đường Lai Châu – Điện Biên – Quỳnh Nhai – Hoà Bình

Độ dài tour: 5 ngày 4 đêm

Phương Tiện: Xe tự lái

Tour Caravan Tây Bắc 12/5-16/05/2021 Tour Caravan Tây Bắc 12/5-16/05/2021
SALE
5.590.000₫ 7.490.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Hà Nội- Ngọc Chiến- Mù Cang Chải- Tam Đường Lai Châu – Điện Biên – Quỳnh Nhai – Hoà Bình

Độ dài tour: 5 ngày 4 đêm

Phương Tiện: Xe 16