Nộm hoa ban hương sắc ẩm thực đồng bào dân tộc Thái

Nộm hoa ban hương sắc ẩm thực đồng bào dân tộc Thái

Hoa ban là một trong những loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, loài hoa này đã đi vào thơ ca, nhạc họa gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào dân tộc, đặc biệt là người dân tộc Thái.   Xem tiếp