[ {"id":24836953,"name":"Khám phá Sri Lanka-hòn ngọc Ấn Độ Dương -khởi hành 12/02/2023","alias":"copy-of-kham-pha-sri-lanka-hon-ngoc-an-do-duong-khoi-hanh-12-02-2023","vendor":"PATTOURS","type":"du lịch nước ngoài","content":"

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

 

\n

\n

 

","summary":"

Sri Lanka được mệnh danh là \"hòn ngọc Ấn Độ Dương\", Vẻ đẹp tự nhiên của những cánh rừng nhiệt đới, bãi biển và các di sản văn hóa biến nước này thành điểm nổi tiếng thu hút du khách thế giới.

","template_layout":null,"available":true,"tags":["ngaydi_12/02/2023","noiden_Sri Lanka","noikhoihanh_HAN//SGN","thoigian_6 ngay5 dem"],"price":29900000,"price_min":29900000,"price_max":29900000,"price_varies":false,"compare_at_price":36900000,"compare_at_price_min":36900000,"compare_at_price_max":36900000,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":60473650,"barcode":"PAT.SRI12.02.23","sku":"PAT.SRI12.02.23","title":"Default Title","options":["Default Title"],"option1":"Default Title","option2":null,"option3":null,"available":true,"taxable":true,"price":29900000,"compare_at_price":36900000,"inventory_management":"bizweb","inventory_policy":"deny","inventory_quantity":25,"weight":0,"requires_shipping":false,"image":{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/7-7c6b8974-014f-4a6b-8741-9e9369ecbc96-93f813a1-2bbe-47d7-ab5c-528850cc8293-cbde46f2-0090-495f-9d20-900663d31584.jpg?v=1645971884000"}}],"featured_image":{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/7-7c6b8974-014f-4a6b-8741-9e9369ecbc96-93f813a1-2bbe-47d7-ab5c-528850cc8293-cbde46f2-0090-495f-9d20-900663d31584.jpg?v=1645971884000"},"images":[{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/7-7c6b8974-014f-4a6b-8741-9e9369ecbc96-93f813a1-2bbe-47d7-ab5c-528850cc8293-cbde46f2-0090-495f-9d20-900663d31584.jpg?v=1645971884000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/2-ef9a56b3-c3e5-4b4a-86f4-7b9b21cffaa2-f5427d85-fc30-4fd9-936f-932b06193d9b-599fd3f8-5cbc-4a1e-8417-56a1de8a69d3.jpg?v=1645971884000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/4-a2bca3e8-b854-4aae-a4e5-333b2283dc73-53e1a5e6-cb31-4897-9263-baba995e4235-c35c8f22-9e47-4abe-a628-161a54c2f1b5.jpg?v=1645971884000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/9-1cff0ee6-f8fd-4a2a-aa2f-0a223d01763a-43accc84-9139-4a28-9614-e2daa7330e37-d0da8d5e-5546-493d-aa98-42f13edc12c7.jpg?v=1645971884000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/1-149d08ec-77ea-4c8b-8e60-ccc5d76ea22e-1146e951-fc00-40da-b298-fe4c36cc1d41-063fd0cd-8c9a-4d69-86dc-ae0e13d3ee9e.jpg?v=1645971884000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/3-2d0edf17-f572-4b18-8004-8f6c165810ba-87f801db-4223-4083-a382-c4f68f9d1d4c-0a505d11-fb44-4044-adbd-252d11fb1b49.jpg?v=1645971884000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/5-1ceb5ad5-6063-43e8-a26a-b9b2d95f85f3-26fbfe65-445e-4bcc-b47e-7f1d1b1d6d11-356196a9-f3b3-419d-a6f7-3ce02863ff28.jpg?v=1645971884000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/6-a3ddb157-b79c-43b7-9e28-ec878fe2f454-fcec10b4-a733-4a8c-9334-69cceaa15890-bd7f8614-6d76-411b-9002-5d9ba3787929.jpg?v=1645971884000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/8-520bc953-b59f-4d2a-b6d7-d3e73b80ad9e-59d165a7-45b4-4438-aeff-b5f1e185a601-f60b2720-16ed-455b-94ec-fb72ced1b1c6.jpg?v=1645971884000"}],"options":["Title"],"created_on":"2022-02-27T21:24:05","modified_on":"2022-11-04T23:33:26","published_on":"2021-12-22T20:07:00"} ,{"id":28398951,"name":"Khám phá Sri Lanka-khởi hành 26/02/2023","alias":"kham-pha-sri-lanka-khoi-hanh-26-02-2023","vendor":"PATTOURS","type":"du lịch nước ngoài","content":"

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

 

\n

\n

 

","summary":"

Sri Lanka được mệnh danh là \"hòn ngọc Ấn Độ Dương\", Vẻ đẹp tự nhiên của những cánh rừng nhiệt đới, bãi biển và các di sản văn hóa biến nước này thành điểm nổi tiếng thu hút du khách thế giới.

","template_layout":null,"available":true,"tags":["ngaydi_26/02/2023","noiden_Sri Lanka","noikhoihanh_HAN//SGN","thoigian_6 ngay5 dem"],"price":29900000,"price_min":29900000,"price_max":29900000,"price_varies":false,"compare_at_price":36900000,"compare_at_price_min":36900000,"compare_at_price_max":36900000,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":74839155,"barcode":"PAT.SRI26.02.23","sku":"PAT.SRI26.02.23","title":"Default Title","options":["Default Title"],"option1":"Default Title","option2":null,"option3":null,"available":true,"taxable":true,"price":29900000,"compare_at_price":36900000,"inventory_management":"bizweb","inventory_policy":"deny","inventory_quantity":19,"weight":0,"requires_shipping":false,"image":{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/1-149d08ec-77ea-4c8b-8e60-ccc5d76ea22e-1146e951-fc00-40da-b298-fe4c36cc1d41-063fd0cd-8c9a-4d69-86dc-ae0e13d3ee9e-c3e87a8c-f256-4a00-a4a5-da41002f6c9a.jpg?v=1667580271000"}}],"featured_image":{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/6-a3ddb157-b79c-43b7-9e28-ec878fe2f454-fcec10b4-a733-4a8c-9334-69cceaa15890-bd7f8614-6d76-411b-9002-5d9ba3787929-71a301fa-4926-4c89-ba0c-13be70ebed0d.jpg?v=1667580271000"},"images":[{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/6-a3ddb157-b79c-43b7-9e28-ec878fe2f454-fcec10b4-a733-4a8c-9334-69cceaa15890-bd7f8614-6d76-411b-9002-5d9ba3787929-71a301fa-4926-4c89-ba0c-13be70ebed0d.jpg?v=1667580271000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/1-149d08ec-77ea-4c8b-8e60-ccc5d76ea22e-1146e951-fc00-40da-b298-fe4c36cc1d41-063fd0cd-8c9a-4d69-86dc-ae0e13d3ee9e-c3e87a8c-f256-4a00-a4a5-da41002f6c9a.jpg?v=1667580271000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/7-7c6b8974-014f-4a6b-8741-9e9369ecbc96-93f813a1-2bbe-47d7-ab5c-528850cc8293-cbde46f2-0090-495f-9d20-900663d31584-ef6355c2-6c9b-4c84-9b55-d4e331c3b688.jpg?v=1667580271000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/4-a2bca3e8-b854-4aae-a4e5-333b2283dc73-53e1a5e6-cb31-4897-9263-baba995e4235-c35c8f22-9e47-4abe-a628-161a54c2f1b5-e052ab56-6341-484f-ac54-b82233066a27.jpg?v=1667580271000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/9-1cff0ee6-f8fd-4a2a-aa2f-0a223d01763a-43accc84-9139-4a28-9614-e2daa7330e37-d0da8d5e-5546-493d-aa98-42f13edc12c7-06273b97-ba38-4b8a-8ab7-53644b09c738.jpg?v=1667580271000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/3-2d0edf17-f572-4b18-8004-8f6c165810ba-87f801db-4223-4083-a382-c4f68f9d1d4c-0a505d11-fb44-4044-adbd-252d11fb1b49-c0216bfd-e17c-453f-ac9f-2baed8f95b91.jpg?v=1667580271000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/8-520bc953-b59f-4d2a-b6d7-d3e73b80ad9e-59d165a7-45b4-4438-aeff-b5f1e185a601-f60b2720-16ed-455b-94ec-fb72ced1b1c6-d1395902-7824-4e57-81b0-2b8dab08e234.jpg?v=1667580271000"}],"options":["Title"],"created_on":"2022-11-04T23:35:13","modified_on":"2022-12-18T19:48:06","published_on":"2021-12-22T20:07:00"} ,{"id":28398955,"name":"Khám phá Sri Lanka-khởi hành 12/03/2023","alias":"kham-pha-sri-lanka-khoi-hanh-12-03-2023","vendor":"PATTOURS","type":"du lịch nước ngoài","content":"

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

 

\n

\n

 

","summary":"

Sri Lanka được mệnh danh là \"hòn ngọc Ấn Độ Dương\", Vẻ đẹp tự nhiên của những cánh rừng nhiệt đới, bãi biển và các di sản văn hóa biến nước này thành điểm nổi tiếng thu hút du khách thế giới.

","template_layout":null,"available":true,"tags":["ngaydi_12/03/2023","noiden_Sri Lanka","noikhoihanh_HAN//SGN","thoigian_6 ngay5 dem"],"price":29900000,"price_min":29900000,"price_max":29900000,"price_varies":false,"compare_at_price":36900000,"compare_at_price_min":36900000,"compare_at_price_max":36900000,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":74839159,"barcode":"PAT.SRI12.03.23","sku":"PAT.SRI12.03.23","title":"Default Title","options":["Default Title"],"option1":"Default Title","option2":null,"option3":null,"available":true,"taxable":true,"price":29900000,"compare_at_price":36900000,"inventory_management":"bizweb","inventory_policy":"deny","inventory_quantity":25,"weight":0,"requires_shipping":false,"image":{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/1-149d08ec-77ea-4c8b-8e60-ccc5d76ea22e-1146e951-fc00-40da-b298-fe4c36cc1d41-063fd0cd-8c9a-4d69-86dc-ae0e13d3ee9e-c3e87a8c-f256-4a00-a4a5-da41002f6c9a-05d6daec-8675-44a6-948d-485c90eb6f88.jpg?v=1667579821000"}}],"featured_image":{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/1-149d08ec-77ea-4c8b-8e60-ccc5d76ea22e-1146e951-fc00-40da-b298-fe4c36cc1d41-063fd0cd-8c9a-4d69-86dc-ae0e13d3ee9e-c3e87a8c-f256-4a00-a4a5-da41002f6c9a-05d6daec-8675-44a6-948d-485c90eb6f88.jpg?v=1667579821000"},"images":[{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/1-149d08ec-77ea-4c8b-8e60-ccc5d76ea22e-1146e951-fc00-40da-b298-fe4c36cc1d41-063fd0cd-8c9a-4d69-86dc-ae0e13d3ee9e-c3e87a8c-f256-4a00-a4a5-da41002f6c9a-05d6daec-8675-44a6-948d-485c90eb6f88.jpg?v=1667579821000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/7-7c6b8974-014f-4a6b-8741-9e9369ecbc96-93f813a1-2bbe-47d7-ab5c-528850cc8293-cbde46f2-0090-495f-9d20-900663d31584-ef6355c2-6c9b-4c84-9b55-d4e331c3b688-1cee8691-0468-4f4e-8f23-b25ec97b8b64.jpg?v=1667579821000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/4-a2bca3e8-b854-4aae-a4e5-333b2283dc73-53e1a5e6-cb31-4897-9263-baba995e4235-c35c8f22-9e47-4abe-a628-161a54c2f1b5-e052ab56-6341-484f-ac54-b82233066a27-63d9d6fd-e148-4421-83a9-4dab2c63b707.jpg?v=1667579821000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/9-1cff0ee6-f8fd-4a2a-aa2f-0a223d01763a-43accc84-9139-4a28-9614-e2daa7330e37-d0da8d5e-5546-493d-aa98-42f13edc12c7-06273b97-ba38-4b8a-8ab7-53644b09c738-5f2efefe-8fd5-4a4f-b5d2-069d0711f898.jpg?v=1667579821000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/3-2d0edf17-f572-4b18-8004-8f6c165810ba-87f801db-4223-4083-a382-c4f68f9d1d4c-0a505d11-fb44-4044-adbd-252d11fb1b49-c0216bfd-e17c-453f-ac9f-2baed8f95b91-f4094568-34c3-43d8-9092-a7afb9d89acf.jpg?v=1667579821000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/6-a3ddb157-b79c-43b7-9e28-ec878fe2f454-fcec10b4-a733-4a8c-9334-69cceaa15890-bd7f8614-6d76-411b-9002-5d9ba3787929-71a301fa-4926-4c89-ba0c-13be70ebed0d-6a0fcf41-a9c0-43ab-9565-7f95d6307023.jpg?v=1667579821000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/8-520bc953-b59f-4d2a-b6d7-d3e73b80ad9e-59d165a7-45b4-4438-aeff-b5f1e185a601-f60b2720-16ed-455b-94ec-fb72ced1b1c6-d1395902-7824-4e57-81b0-2b8dab08e234-0bced01f-4da9-42ba-8095-691aeb630965.jpg?v=1667579821000"}],"options":["Title"],"created_on":"2022-11-04T23:37:01","modified_on":"2022-11-04T23:37:43","published_on":"2021-12-22T20:07:00"} ,{"id":28398977,"name":"Khám phá Sri Lanka-khởi hành 26/03/2023","alias":"kham-pha-sri-lanka-khoi-hanh-26-03-2023","vendor":"PATTOURS","type":"du lịch nước ngoài","content":"

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

 

\n

\n

 

","summary":"

Sri Lanka được mệnh danh là \"hòn ngọc Ấn Độ Dương\", Vẻ đẹp tự nhiên của những cánh rừng nhiệt đới, bãi biển và các di sản văn hóa biến nước này thành điểm nổi tiếng thu hút du khách thế giới.

","template_layout":null,"available":true,"tags":["ngaydi_26/03/2023","noiden_Sri Lanka","noikhoihanh_HAN//SGN","thoigian_6 ngay5 dem"],"price":29900000,"price_min":29900000,"price_max":29900000,"price_varies":false,"compare_at_price":36900000,"compare_at_price_min":36900000,"compare_at_price_max":36900000,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":74839186,"barcode":"PAT.SRI26.03.23","sku":"PAT.SRI26.03.23","title":"Default Title","options":["Default Title"],"option1":"Default Title","option2":null,"option3":null,"available":true,"taxable":true,"price":29900000,"compare_at_price":36900000,"inventory_management":"bizweb","inventory_policy":"deny","inventory_quantity":25,"weight":0,"requires_shipping":false,"image":{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/2fc8dbeeeee1b00bc37ddd5f24b18ad9-4b89fa49-82fc-4db2-976a-b99fa2e99b01.jpg?v=1667580083000"}}],"featured_image":{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/c3df9593cc391215c7be40f55a8dc551-1492357c-068f-46f2-a811-e9809845fcbc.jpg?v=1667580083000"},"images":[{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/c3df9593cc391215c7be40f55a8dc551-1492357c-068f-46f2-a811-e9809845fcbc.jpg?v=1667580083000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/2fc8dbeeeee1b00bc37ddd5f24b18ad9-4b89fa49-82fc-4db2-976a-b99fa2e99b01.jpg?v=1667580083000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/d446af8c34b41e5b1fcb751f317878d2-4a1c93d3-b717-4799-be64-aadd2f110389.jpg?v=1667580083000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/16e1d4a9be5cfe641d18137a121d5010-28e1e582-3bc2-40bd-8f81-c6db986c0db3.jpg?v=1667580083000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/0502f11d1ff7afba49d7b351d40ce732-b280d012-f808-409e-91f8-65c9008daf64.jpg?v=1667580083000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/2a87a01907c3ee9f74a63885e9f007bd-e5f913f6-c09b-466e-97a1-8d6a1f6bdac6.jpg?v=1667580083000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/a2bfe13ee0321bf4b7b788148a79441f-2b91503c-2dda-4f36-b8d5-a032696eea44.jpg?v=1667580083000"}],"options":["Title"],"created_on":"2022-11-04T23:38:11","modified_on":"2022-11-04T23:41:23","published_on":"2021-12-22T20:07:00"} ,{"id":28398980,"name":"Khám phá Sri Lanka-khởi hành 19/03/2023","alias":"kham-pha-sri-lanka-khoi-hanh-19-03-2023","vendor":"PATTOURS","type":"du lịch nước ngoài","content":"

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

 

\n

\n

 

","summary":"

Sri Lanka được mệnh danh là \"hòn ngọc Ấn Độ Dương\", Vẻ đẹp tự nhiên của những cánh rừng nhiệt đới, bãi biển và các di sản văn hóa biến nước này thành điểm nổi tiếng thu hút du khách thế giới.

","template_layout":null,"available":true,"tags":["ngaydi_19/03/2023","noiden_Sri Lanka","noikhoihanh_ Hồ Chí Minh","thoigian_6 ngay5 dem"],"price":29900000,"price_min":29900000,"price_max":29900000,"price_varies":false,"compare_at_price":36900000,"compare_at_price_min":36900000,"compare_at_price_max":36900000,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":74839189,"barcode":"PAT.SRI26.03.23","sku":"PAT.SRI26.03.23","title":"Default Title","options":["Default Title"],"option1":"Default Title","option2":null,"option3":null,"available":true,"taxable":true,"price":29900000,"compare_at_price":36900000,"inventory_management":"bizweb","inventory_policy":"deny","inventory_quantity":25,"weight":0,"requires_shipping":false,"image":{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/2fc8dbeeeee1b00bc37ddd5f24b18ad9-4b89fa49-82fc-4db2-976a-b99fa2e99b01-0fc21cc0-6efe-4c0a-9e3f-41e8746be526.jpg?v=1667580074000"}}],"featured_image":{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/16e1d4a9be5cfe641d18137a121d5010-28e1e582-3bc2-40bd-8f81-c6db986c0db3-c9195ab0-5c95-429c-bcba-c4253805d162.jpg?v=1667580074000"},"images":[{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/16e1d4a9be5cfe641d18137a121d5010-28e1e582-3bc2-40bd-8f81-c6db986c0db3-c9195ab0-5c95-429c-bcba-c4253805d162.jpg?v=1667580074000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/2fc8dbeeeee1b00bc37ddd5f24b18ad9-4b89fa49-82fc-4db2-976a-b99fa2e99b01-0fc21cc0-6efe-4c0a-9e3f-41e8746be526.jpg?v=1667580074000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/d446af8c34b41e5b1fcb751f317878d2-4a1c93d3-b717-4799-be64-aadd2f110389-9de1ba3d-fcd3-42e1-96c8-8825858b6a15.jpg?v=1667580074000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/0502f11d1ff7afba49d7b351d40ce732-b280d012-f808-409e-91f8-65c9008daf64-10754f66-5d2c-4f01-8480-497ce5e8479f.jpg?v=1667580074000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/2a87a01907c3ee9f74a63885e9f007bd-e5f913f6-c09b-466e-97a1-8d6a1f6bdac6-b6c27286-2e7b-45c5-ad02-07a12dcf715a.jpg?v=1667580074000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/a2bfe13ee0321bf4b7b788148a79441f-2b91503c-2dda-4f36-b8d5-a032696eea44-30f37c3d-de3d-4285-ac01-721c9e7a6033.jpg?v=1667580074000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/c3df9593cc391215c7be40f55a8dc551-1492357c-068f-46f2-a811-e9809845fcbc-8bfb9714-f136-413b-b097-656d0df8349f.jpg?v=1667580074000"}],"options":["Title"],"created_on":"2022-11-04T23:39:33","modified_on":"2022-11-04T23:41:14","published_on":"2021-12-22T20:07:00"} ,{"id":28662946,"name":"Test ko xóa","alias":"test-ko-xoa","vendor":"PATTOURS","type":"du lịch nước ngoài","content":"

Ngày 01: Hà Nội - TP Huế - Đại Nội (Ăn Trưa/ Tối)

\n

04h30: Hướng dẫn viên và xe đón đoàn tại Cổng Công Viên Thống Nhất – Đường Trần Nhân Tông – Quận Hai Bà Trưng – Tp Hà Nội, khởi hành đi Sân bay Nội Bài, đáp chuyến bay VN1543 lúc 7h10 đi sân bay Phú Bài – Thành phố Huế.

\n

8h20: Đoàn có mặt tại sân bay Phú Bài, Ôtô và Hướng dẫn viên địa phương đón đoàn về lại trung tâm thành phố Huế. Trên đường quý khách dừng chân thăm quan: Lăng Khải Định - một trong những lăng tẩm đồ sộ được xây dựng kỳ công qua 11 năm với kiến trúc độc đáo kết cấu bằng các nguyên liệu ngoại quốc.

\n

\n

12h00: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng. Sau đó về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

\n

15h00: Xe đưa đoàn thăm quan:

\n

- Đại Nội (Hoàng Cung của 13 vị vua triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam: Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Tử Cấm Thành, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh).

\n

- Chùa Thiên Mụ hay còn gọi là chùa Linh Mụ là một ngôi chùa cổ nằm trên đồi Hà Khê, tả ngạn sông Hương, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 5 km về phía tây. 

\n

Tối:  Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng. Xe và Hướng dẫn viên đưa quý khách ra sông Hương, đoàn lên thuyền rồng nghe Ca Huế. Sau đó đoàn tự do tham quan thành phố Huế thơ mộng về đêm.

\n

Nghỉ đêm khách sạn 4 sao tại Huế.

\n

Ngày 02: Huế - TP Đà Nẵng - Hội An (Ăn:Sáng/ Trưa/ Tối)

\n

Sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại nhà hàng và trả phòng khách sạn.

\n

07h00: Sau đó, di chuyển tham quan:

\n

- Chùa Thiên Mụ hay còn gọi là chùa Linh Mụ là một ngôi chùa cổ nằm trên đồi Hà Khê, tả ngạn sông Hương, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 5 km về phía tây. 

\n

- Làng hương trầm Thủy Xuân là một trong những địa điểm du lịch Huế nổi tiếng mà hầu như mọi du khách đều dừng chân ghé thăm

\n

- Đoàn dừng chân mua đặc sản xứ Huế: Mè Xững, Dầu tràm, Tôm Chua....

\n

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại Tp Huế trước khi khởi hành đi Đà Nẵng.

\n

12h30: Xe và HDV đón đoàn đi Tp Đà Nẵng, trên đường quý khách dừng chân thăm quan, chụp hình tại bãi biển Lăng Cô – Thừa Thiên Huế. Đứng từ Lăng Cô hướng lên dãy núi Bạch Mã, bán đảo Sơn Trà, du khách chắc hẳn thấy quê hương Việt Nam mình đẹp và giàu lắm.

\n

16h30: Đến Tp Đà Nẵng, quý khách nhận phòng khách sạn 4 sao trung tâm, gần biển.

\n

17h00: Xe đón quý khách đi thăm quan Phố cổ Hội An – nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 35km về phía nam, Hội An là 1 thương cảng sầm uất bậc nhất của xứ Đàng Trong từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh.

\n

- Đoàn Bách bộ thưởng ngoạn vẻ đẹp Phố Cổ Hội An, rực rỡ soi bóng bên dòng sông Hoài, từng là thương cảng sầm uất của người Chăm thế kỉ thứ II và Việt Nam từ thế kỉ XVI.

\n

- Hướng dẫn viên giúp Quý khách tìm hiểu và khám phá những khu phố bàn cờ, Chùa Cầu Nhật Bản, Hội quán Phước Kiến, Quảng Đông, nhà cổ Tân Ký, nhà thờ Tộc Trần…

\n

Tối: Ăn tối tại nhà hàng. Sau bữa tối, quý khách dạo chơi Hội An, chụp ảnh phố Hội về đêm. Hoặc đoàn tự do dạo chơi hoặc mua vé xem chương trình “ KÝ ỨC HỘI AN” (chi phí tự túc: từ 600.000/ khách) - Xuyên suốt 60 phút trình diễn, hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp sẽ mang đến cho quý khách bức tranh chân thực và đặc sắc về một Hội An – nơi đã từng là thương cảng sầm uất, nơi giao thoa văn hóa giữa Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc và Phương Tây.

\n

Xe đưa đoàn về khách sạn tại Đà Nẵng nghỉ đêm tại khách sạn 4 sao.

\n

Ngày 03: Đà Nẵng - Bà Nà Hill (Ăn: Sáng/ Tối) (Ăn trưa tụ túc)

\n

Sáng: Quý khách ăn sáng tại khách sạn vàtrả phòng khách sạn. Sau đó xe đưa quý khách khởi hành đi:

\n

- Khu du lịch Bà Nà – Núi Chúa (chi phí vé tham quan khách tự túc), nơi mà quý khách khám phá những khoảnh khắc giao mùa bất ngờ Xuân – Hạ - Thu – Đông trong 1 ngày. Qúy khách Đến ga cáp treo Suối Mơ, lên tuyến cáp treo đạt 2 kỷ lục thế giới, (dài gần 6.000m), quý khách tham quan:

\n

- Khu Le Jardin, tham quan Hầm Rượu Debay của Pháp.

\n

- Viếng Chùa Linh Ứng Bà Nà, chiêm ngưỡng tượng Phật Thích Ca cao 27m

\n

- Vườn Lộc Uyển, Quan Âm Các.

\n

- Tiếp tục đến Gare Debay đi tuyến cáp thứ 2 lên đỉnh Bà Nà.

\n

Trưa: Ăn trưa tại nhà hàng trên đỉnh Bà Nà. (Chi phí ăn trưa tự túc)

\n

- Tiếp tục chinh phục đỉnh núi Chúa ở độ cao 1.487m so với mực nước biển để thưởng thức quang cảnh núi rừng Bà Nà và toàn cảnh Đà Nẵng và Quảng Nam trên cao.

\n

- Tham quan khu vui chơi Fantasy Park, quý khách tự do tham gia các trò chơi phiêu lưu mới lạ, hấp dẫn, hiện đại như vòng quay tình yêu, phi công Skiver, đường đua lửa, xe điện đụng, ngôi nhà ma…

\n

Qúy khách xuống cáp treo về lại Đà Nẵng. Xe đưa quý khách về khách sạn, quý khách tự do nghỉ ngơi, tắm biển.

\n

Tối: Đoàn ăn tối tại nhà hàng, sau đó là thời gian tự do khám phá thành phố Đà Nẵng về đêm, thưởng thức café, nét văn hóa người dân Đà Nẵng.

\n

Ngủ đêm tại Khách sạn 4 sao ở Đà Nẵng.

\n

Ngày 04: Đà Nẵng - Hà Nội (Ăn: Sáng/ Trưa)

\n

Sáng: Sau khi ăn sáng, quý khách tự do nghỉ ngơi, tắm biển.

\n

09h00: Xe và hướng dẫn viên địa phương đón đoànđi Bán Đảo Sơn Trà (Monkey Mountain) quay một vòng quanh Bán Đảo để thưởng ngoạn toàn cảnh phố biển Đà Nẵng trên cao ngoạn toàn cảnh phố biển Đà Nẵng trên cao. Xe đưa quý khách dọc theo triền núi Đông Nam để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của biển Đà Nẵng, viếng Linh Ứng Tự - nơi có tượng Phật Bà 65m cao nhất Việt Nam.

\n

Trưa: Đoàn trả phòng khách sạn và Ăn trưa tại nhà hàng. Sau đó xe đưa khách đi mua sắm quà đặc sản 

\n

Chiều: Xe đưa đoàn ra sân bay đáp chuyến bay VN182 lúc 19h10  về Hà Nội.

\n

Đến sân bay Nội Bài, Xe và HDV đón đoàn và đưa đoàn về lại điểm đón ban đầu. Kết thúc chương trình tham quan!

\n

 

","summary":"

Sri Lanka được mệnh danh là \"hòn ngọc Ấn Độ Dương\", Vẻ đẹp tự nhiên của những cánh rừng nhiệt đới, bãi biển và các di sản văn hóa biến nước này thành điểm nổi tiếng thu hút du khách thế giới.

","template_layout":null,"available":true,"tags":["ngaydi_19/03/2023","noiden_Sri Lanka","noikhoihanh_ Hồ Chí Minh","thoigian_6 ngay5 dem"],"price":29900000,"price_min":29900000,"price_max":29900000,"price_varies":false,"compare_at_price":36900000,"compare_at_price_min":36900000,"compare_at_price_max":36900000,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":76907199,"barcode":"PAT.SRI26.03.23","sku":"PAT.SRI26.03.23.1","title":"Default Title","options":["Default Title"],"option1":"Default Title","option2":null,"option3":null,"available":true,"taxable":true,"price":29900000,"compare_at_price":36900000,"inventory_management":"bizweb","inventory_policy":"deny","inventory_quantity":25,"weight":0,"requires_shipping":false,"image":{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/16e1d4a9be5cfe641d18137a121d5010-28e1e582-3bc2-40bd-8f81-c6db986c0db3-c9195ab0-5c95-429c-bcba-c4253805d162-d2a3111f-9f6a-4a13-a628-161b65b30a6f.jpg?v=1669631288000"}}],"featured_image":{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/16e1d4a9be5cfe641d18137a121d5010-28e1e582-3bc2-40bd-8f81-c6db986c0db3-c9195ab0-5c95-429c-bcba-c4253805d162-d2a3111f-9f6a-4a13-a628-161b65b30a6f.jpg?v=1669631288000"},"images":[{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/16e1d4a9be5cfe641d18137a121d5010-28e1e582-3bc2-40bd-8f81-c6db986c0db3-c9195ab0-5c95-429c-bcba-c4253805d162-d2a3111f-9f6a-4a13-a628-161b65b30a6f.jpg?v=1669631288000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/2fc8dbeeeee1b00bc37ddd5f24b18ad9-4b89fa49-82fc-4db2-976a-b99fa2e99b01-0fc21cc0-6efe-4c0a-9e3f-41e8746be526-e93a005a-c6d1-47cd-a398-e05b1a677d72.jpg?v=1669631288000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/d446af8c34b41e5b1fcb751f317878d2-4a1c93d3-b717-4799-be64-aadd2f110389-9de1ba3d-fcd3-42e1-96c8-8825858b6a15-6a9a9649-5899-4cd9-8940-8ea18c5693ba.jpg?v=1669631288000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/0502f11d1ff7afba49d7b351d40ce732-b280d012-f808-409e-91f8-65c9008daf64-10754f66-5d2c-4f01-8480-497ce5e8479f-5de9cc32-8b1a-4fb9-b8f7-1b0edc91b83d.jpg?v=1669631288000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/2a87a01907c3ee9f74a63885e9f007bd-e5f913f6-c09b-466e-97a1-8d6a1f6bdac6-b6c27286-2e7b-45c5-ad02-07a12dcf715a-2874601e-a8c8-4156-b89f-a7e0e45c7a9c.jpg?v=1669631288000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/a2bfe13ee0321bf4b7b788148a79441f-2b91503c-2dda-4f36-b8d5-a032696eea44-30f37c3d-de3d-4285-ac01-721c9e7a6033-24a73ec6-927a-4770-aa82-e7d88ec1420f.jpg?v=1669631288000"},{"src":"https://bizweb.dktcdn.net/100/124/553/products/c3df9593cc391215c7be40f55a8dc551-1492357c-068f-46f2-a811-e9809845fcbc-8bfb9714-f136-413b-b097-656d0df8349f-37e9cae0-c087-470d-8f33-113a001888b0.jpg?v=1669631288000"}],"options":["Title"],"created_on":"2022-11-28T17:28:08","modified_on":"2022-11-29T15:31:33","published_on":"2021-12-22T20:07:00"} ]