TOUR NAM ÂU

Sắp xếp theo:
Lisbon- Sintra-Evora-Merida-Toledo-Madrid_10N9D_KH 28/5
SALE
69.900.000₫ 85.900.000₫

Nơi đi: Hà Nội

Nơi đến: Lisbon- Sintra-Evora-Merida-Toledo-Madrid

Ngày đi: 28/05/2020

Số ngày: 10 ngày 9 đêm

Ph.tiện: Máy bay+Ô tô

Athens- Đảo Lesvos- Đảo Santorini 8N7D 15/10/2020 Athens- Đảo Lesvos- Đảo Santorini 8N7D 15/10/2020
SALE
63.900.000₫ 75.900.000₫

Nơi đi: Hà Nội

Nơi đến: Athens- Đảo Lesvos- Đảo Santorini

Ngày đi: 15/10/2020

Số ngày: 8 ngày 7 đêm

Ph.tiện: Máy bay+Ô tô

Athens- Đảo Lesvos- Đảo Santorini 8N7D 15/08/2020 Athens- Đảo Lesvos- Đảo Santorini 8N7D 15/08/2020
SALE
67.900.000₫ 79.900.000₫

Nơi đi: Hà Nội

Nơi đến: Athens- Đảo Lesvos- Đảo Santorini

Ngày đi: 15/08/2020

Số ngày: 8 ngày 7 đêm

Ph.tiện: Máy Bay+Ô tô

Ý-Hy Lạp- Santorini 9N8D- KH 8/7/2020 -3 miền Ý-Hy Lạp- Santorini 9N8D- KH 8/7/2020 -3 miền
SALE
79.900.000₫ 89.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Roma-Pisa-Florence-Venice-Santorini

Ngày đi: 08/07/2020

Số ngày: 9 ngày 8 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Khám phá Hy Lạp- Đảo Santorini -Pisa -Florence-Venice Khám phá Hy Lạp- Đảo Santorini -Pisa -Florence-Venice
SALE
79.900.000₫ 89.900.000₫

Nơi đi: Hà Nội

Nơi đến: Athens-Santorini-Roma-Pisa

Ngày đi: 25/04/2020

Số ngày: 10 ngày 9 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Khám phá Malta-Đảo Sicilia-Miền nam nước Ý
SALE
59.900.000₫ 63.000.000₫

Nơi đi: Hà Nội

Nơi đến: Malta-Đảo Sicilia-Nam nước Ý

Ngày đi: 11/04/2020

Số ngày: 9 ngày 8 đêm

Ph.tiện: Máy bay