Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:
Khám phá Sri Lanka-hòn ngọc Ấn Độ Dương -khởi hành 28/4/2022 Khám phá Sri Lanka-hòn ngọc Ấn Độ Dương -khởi hành 28/4/2022
SALE
29.900.000₫ 36.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Colombo-Anuradhapura-Lion Rock-Kandy-Nuwara Elyia

Ngày đi: 28/04/2022

Số ngày: 6 ngay5 dem

Khám phá Sri Lanka-hòn ngọc Ấn Độ Dương -khởi hành 20/7/2022 Khám phá Sri Lanka-hòn ngọc Ấn Độ Dương -khởi hành 20/7/2022
SALE
29.900.000₫ 36.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Colombo-Anuradhapura-Lion Rock-Kandy-Nuwara Elyia

Ngày đi: 20/7/2022

Số ngày: 6 ngay5 dem

Khám phá Sri Lanka-hòn ngọc Ấn Độ Dương -khởi hành 19/6/2022 Khám phá Sri Lanka-hòn ngọc Ấn Độ Dương -khởi hành 19/6/2022
SALE
29.900.000₫ 36.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Colombo-Anuradhapura-Lion Rock-Kandy-Nuwara Elyia

Ngày đi: 19/06/2022

Số ngày: 6 ngay5 dem

Khám phá Sri Lanka-hòn ngọc Ấn Độ Dương -khởi hành 24/5/2022 Khám phá Sri Lanka-hòn ngọc Ấn Độ Dương -khởi hành 24/5/2022
SALE
29.900.000₫ 36.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Colombo-Anuradhapura-Lion Rock-Kandy-Nuwara Elyia

Ngày đi: 24/5/2022

Số ngày: 6 ngay5 dem

Khám phá Sri Lanka-hòn ngọc Ấn Độ Dương -khởi hành 26/4/2022 Khám phá Sri Lanka-hòn ngọc Ấn Độ Dương -khởi hành 26/4/2022
SALE
29.900.000₫ 36.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Colombo-Anuradhapura-Lion Rock-Kandy-Nuwara Elyia

Ngày đi: 26/4/2022

Số ngày: 6 ngay5 dem