TOUR KÍCH CẦU QUỐC TẾ 2020

Sắp xếp theo:
Thiên đường Resort - (Thứ 6, thứ 7 hàng tuần) - 3N2D Thiên đường Resort - (Thứ 6, thứ 7 hàng tuần) - 3N2D
SALE
2.980.000₫ 3.500.000₫

Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Sài Gòn- Mũi Né- Đồi Cát Bay

Ngày đi: Thứ 6 thứ 7 hàng tuần

Độ dài tour: 3 ngày 2 đêm

Phương Tiện: Ô tô

Hành trình Tây Bắc mùa hoa Ban - 4N3D Hành trình Tây Bắc mùa hoa Ban - 4N3D
SALE
2.990.000₫ 3.450.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Yên Bái – Ngọc Chiến- Sơn La

Ngày đi: 30/04/2020

Độ dài tour: 4 ngày 3 đêm

Phương Tiện: Ô tô

Sắc màu Ninh Thuận - (Thứ 5, thứ 7 hàng tuần) - 3N2D Sắc màu Ninh Thuận - (Thứ 5, thứ 7 hàng tuần) - 3N2D
SALE
3.690.000₫ 4.200.000₫

Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh

Nơi đến: Sài Gòn-Ninh Chữ-Vĩnh Hy

Ngày đi: Thứ 5 thứ 7 hàng tuần

Độ dài tour: 3 ngày 2 đêm

Phương Tiện: Ô tô

Hà Nội- Buôn Ma Thuột- Tuy Hòa-4N3D thứ 5, 7 hàng tuần Hà Nội- Buôn Ma Thuột- Tuy Hòa-4N3D thứ 5, 7 hàng tuần
SALE
4.490.000₫ 4.990.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Hà Nội- Buôn Ma Thuột- Tuy Hòa

Ngày đi: Thứ 5 thứ 7 hàng tuần

Độ dài tour: 4 ngày 3 đêm

Phương Tiện: Máy bay+Ô tô

Hà Nội- Buôn Mê Thuột- Pleiku - 4N3D thứ 5 hàng tuần Hà Nội- Buôn Mê Thuột- Pleiku - 4N3D thứ 5 hàng tuần
SALE
4.490.000₫ 6.990.000₫

Nơi khởi hành: Hà Nội

Nơi đến: Hà Nội- Buôn Mê Thuột- Pleiku

Ngày đi: Thứ 5 hàng tuần

Độ dài tour: 4 ngày 3 đêm

Phương Tiện: Máy bay+Ô tô

Cung đường Vàng mùa đông nước Nga 10/11 Cung đường Vàng mùa đông nước Nga 10/11
SALE
45.900.000₫ 54.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 10/11/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường Vàng mùa đông nước Nga 24/11 Cung đường Vàng mùa đông nước Nga 24/11
SALE
45.900.000₫ 54.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 24/11/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường Vàng mùa đông nước Nga 05/12 Cung đường Vàng mùa đông nước Nga 05/12
SALE
45.900.000₫ 54.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 05/12/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường Vàng mùa đông nước Nga 19/12 Cung đường Vàng mùa đông nước Nga 19/12
SALE
45.900.000₫ 54.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 19/12/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường vàng mùa đông nước Nga 14/11 Cung đường vàng mùa đông nước Nga 14/11
SALE
45.900.000₫ 54.900.000₫

Nơi khởi hành: Đà Nẵng (DAD)

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 14/11/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường vàng mùa đông nước Nga 19/12 (DAD) Cung đường vàng mùa đông nước Nga 19/12 (DAD)
SALE
45.900.000₫ 54.900.000₫

Nơi khởi hành: Đà Nẵng (DAD)

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 19/12/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 12/08 Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 12/08
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 12/08/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 14/08 Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 14/08
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 14/08/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 19/08 Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 19/08
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 19/08/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 21/08 Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 21/08
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 21/08/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 09/09 Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 09/09
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 09/09/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 18/09 Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 18/09
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 18/09/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 11/09 Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 11/09
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 11/09/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 22/09 Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 22/09
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 22/09/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 30/09 Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 30/09
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 30/09/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 02/10 Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 02/10
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 02/10/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 06/10 Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 06/10
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 06/10/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 09/10 Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 09/10
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 09/10/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 16/10 Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 16/10
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 16/10/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 20/10 Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 20/10
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 20/10/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 25/10 Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 25/10
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 25/10/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 13/10 Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 13/10
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 13/10/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 07/10 Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 07/10
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 07/10/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường vàng mùa xuân nước Nga 14/04 Cung đường vàng mùa xuân nước Nga 14/04
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 14/04/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường vàng mùa xuân nước Nga 26/04 Cung đường vàng mùa xuân nước Nga 26/04
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 26/04/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường vàng mùa xuân nước Nga 28/04 Cung đường vàng mùa xuân nước Nga 28/04
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 28/04/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường vàng mùa xuân nước Nga 10/05 Cung đường vàng mùa xuân nước Nga 10/05
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 10/05/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường vàng mùa xuân nước Nga 22/05 HAN/SGN Cung đường vàng mùa xuân nước Nga 22/05 HAN/SGN
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 22/05/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường vàng mùa xuân nước Nga 29/05 HAN-SGN Cung đường vàng mùa xuân nước Nga 29/05 HAN-SGN
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 29/05/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường vàng mùa xuân nước Nga 25/04 (DAD) Cung đường vàng mùa xuân nước Nga 25/04 (DAD)
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: Đà Nẵng (DAD)

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 25/04/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường vàng mùa xuân nước Nga 16/05 (DAD) Cung đường vàng mùa xuân nước Nga 16/05 (DAD)
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: Đà Nẵng (DAD)

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 16/05/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường vàng mùa thu nước Nga 15/08 Cung đường vàng mùa thu nước Nga 15/08
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: Đà Nẵng (DAD)

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 15/08/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường vàng mùa thu nước Nga 29/08 Cung đường vàng mùa thu nước Nga 29/08
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: Đà Nẵng (DAD)

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 29/08/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường vàng mùa thu nước Nga 05/09 Cung đường vàng mùa thu nước Nga 05/09
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: Đà Nẵng (DAD)

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 05/09/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường vàng mùa thu nước Nga 19/09 Cung đường vàng mùa thu nước Nga 19/09
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: Đà Nẵng (DAD)

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 19/09/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường vàng mùa thu nước Nga 26/09 Cung đường vàng mùa thu nước Nga 26/09
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: Đà Nẵng (DAD)

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 26/09/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường vàng mùa thu nước Nga 03/10 Cung đường vàng mùa thu nước Nga 03/10
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: Đà Nẵng (DAD)

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 26/09/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường vàng mùa thu nước Nga 10/10 Cung đường vàng mùa thu nước Nga 10/10
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: Đà Nẵng (DAD)

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 10/10/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Cung đường vàng mùa thu nước Nga 17/10 Cung đường vàng mùa thu nước Nga 17/10
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi khởi hành: Đà Nẵng (DAD)

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 17/10/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Mùa hè đêm trắng nước Nga 09/06 Mùa hè đêm trắng nước Nga 09/06
SALE
49.900.000₫ 57.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 09/06/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Mùa hè đêm trắng nước Nga 16/06 Mùa hè đêm trắng nước Nga 16/06
SALE
49.900.000₫ 57.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 16/06/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Mùa hè đêm trắng nước Nga 19/06 Mùa hè đêm trắng nước Nga 19/06
SALE
49.900.000₫ 57.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 19/06/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Mùa hè đêm trắng nước Nga 21/06 Mùa hè đêm trắng nước Nga 21/06
SALE
49.900.000₫ 57.900.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 21/06/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay