Tour AZERBAIJAN - GEORGIA

Sắp xếp theo:
Vùng đất lửa và băng-Azerbaijan-Georgia 10/11/2020 Vùng đất lửa và băng-Azerbaijan-Georgia 10/11/2020
SALE
47.900.000₫ 59.990.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Baku-Gabala-Sheki-Tbilisi

Ngày đi: 10/11/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Vùng đất lửa và băng-Azerbaijan-Georgia 15/10/2020 Vùng đất lửa và băng-Azerbaijan-Georgia 15/10/2020
SALE
47.900.000₫ 59.990.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SNG

Nơi đến: Baku-Gabala-Sheki-Tbilisi

Ngày đi: 15/10/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Vùng đất lửa và băng-Azerbaijan-Georgia 24/09/2020 Vùng đất lửa và băng-Azerbaijan-Georgia 24/09/2020
SALE
47.900.000₫ 59.990.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Baku-Gabala-sheki-Tbilisi

Ngày đi: 24/09/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Vùng đất lửa và băng-Azerbaijan Georgia 10/11/2020 Vùng đất lửa và băng-Azerbaijan Georgia 10/11/2020
SALE
51.900.000₫ 69.990.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi khởi hành: HN//SGN

Nơi đến: Baku-Gabala-Sheki-Tbilisi

Ngày đi: 25/08/2020

Phương Tiện: Máy bay

Vùng đất lửa và băng-Azerbaijan Georgia Vùng đất lửa và băng-Azerbaijan Georgia
SALE
51.900.000₫ 69.990.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Baku-Gabala-Sheki-Tbilisi

Ngày đi: 12/06/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay

Vùng đất lửa và băng Azerbaijan - Georgia Vùng đất lửa và băng Azerbaijan - Georgia
SALE
47.900.000₫ 69.990.000₫

Nơi khởi hành: HAN//SGN

Nơi đến: Baku-Gabala-Sheki-Tbilisi

Ngày đi: 28/04/2020

Độ dài tour: 8 ngày 7 đêm

Phương Tiện: Máy bay