Tàu công chúa A n a s t a s i a

Tàu công chúa A n a s t a s i a

Tàu công chúa A n a s t a s i a Con tàu công chúa Anastasia với sức chứa 2500 hành khách trong đó 300 là du hành đoàn với hơn 800 phòng cabin là một trong những du thuyền nổi tiếng của khu vực Bắc Âu, di chuyển liên...Xem tiếp