Khác biệt và đặc sắc ẩm thực Sri Lanka

Khác biệt và đặc sắc ẩm thực Sri Lanka

Nền văn hóa Sri Lanka là sự hội tụ, ảnh hưởng từ nhiều nền văn hóa khác nhau, văn hóa bản địa, văn hóa thực dân và ảnh hưởng từ tôn giáo Phật giáo, Hồi giáo và tôn giáo bản địa. Cũng vì lí do đó mà ẩm thực Sri...Xem tiếp