TOUR QUỐC TẾ TỪ SÀI GÒN

Sắp xếp theo:
Du thuyền 7 nước Bắc Âu & Baltic 29/10/2021 Du thuyền 7 nước Bắc Âu & Baltic 29/10/2021
SALE
99.000.000₫ 135.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Đan Mạch-Nauy-Litva-Latvia-Estonia-T.Điển-Phần Lan

Ngày đi: 29/10/2020

Số ngày: 14 ngày 13 đêm

Ph.tiện: Máy bay+Tàu

Du thuyền 7 nước Bắc Âu & Baltic 17/10 Du thuyền 7 nước Bắc Âu & Baltic 17/10
SALE
99.000.000₫ 125.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Đan Mạch-Nauy-Litva-Latvia-Estonia-T.Điển-Phần Lan

Ngày đi: 17/10/2020

Số ngày: 14 ngày 13 đêm

Ph.tiện: Máy bay+Tàu

Du thuyền 7 nước Bắc Âu & Baltic 02/10 Du thuyền 7 nước Bắc Âu & Baltic 02/10
SALE
99.000.000₫ 135.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Đan Mạch-Nauy-Litva-Latvia-Estonia-T.Điển-Phần Lan

Ngày đi: 02/10/2020

Số ngày: 14 ngày 13 đêm

Ph.tiện: Máy bay+Tàu

Du thuyền 6 nước Bắc Âu & Baltic 24/10/2022 Du thuyền 6 nước Bắc Âu & Baltic 24/10/2022
SALE
105.900.000₫ 140.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Đan Mạch-Nauy-Phần Lan-Nga-Estonia-Thụy Điển

Ngày đi: 24/10/2020

Số ngày: 15 ngày 14 đêm

Ph.tiện: Máy bay+Tàu

Du thuyền 6 nước Bắc Âu & Baltic 10/10/2022 Du thuyền 6 nước Bắc Âu & Baltic 10/10/2022
SALE
105.900.000₫ 140.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Đan Mạch-Nauy-Phần Lan-Nga-Estonia-Thụy Điển

Ngày đi: 10/10/2020

Số ngày: 15 ngày 14 đêm

Ph.tiện: Máy bay+Tàu

Du thuyền 6 nước Bắc Âu & Baltic 26/09 Du thuyền 6 nước Bắc Âu & Baltic 26/09
SALE
105.900.000₫ 130.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Đan Mạch-Nauy-Phần Lan-Nga-Estonia-Thụy Điển

Ngày đi: 26/09/2020

Số ngày: 15 ngày 14 đêm

Ph.tiện: Máy bay+Tàu

Du thuyền 6 nước Bắc Âu & Baltic 12/09/2022 Du thuyền 6 nước Bắc Âu & Baltic 12/09/2022
SALE
105.900.000₫ 130.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Đan Mạch-Nauy-Phần Lan-Nga-Estonia-Thụy Điển

Ngày đi: 12/09/2020

Số ngày: 15 ngày 14 đêm

Ph.tiện: Máy bay+Tàu

Du thuyền 6 nước Bắc Âu & Baltic 01/08 Du thuyền 6 nước Bắc Âu & Baltic 01/08
SALE
105.900.000₫ 130.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Đan Mạch-Nauy-Phần Lan-Nga-Estonia-Thụy Điển

Số ngày: 15 ngày 14 đêm

Ph.tiện: Máy bay+Tàu

Du thuyền 6 nước Bắc Âu & Baltic 04/7/2022 Du thuyền 6 nước Bắc Âu & Baltic 04/7/2022
SALE
105.900.000₫ 110.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Đan Mạch-Nauy-Phần Lan-Nga-Estonia-Thụy Điển

Ngày đi: 04/07/2020

Số ngày: 15 ngày 14 đêm

Ph.tiện: Máy bay+Tàu

Vành đai Vàng và Crimea nước Nga 23/10 Vành đai Vàng và Crimea nước Nga 23/10
SALE
64.900.000₫ 68.900.000₫

Nơi đi: HAN//DAD//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Crimea - St. Petersburg

Ngày đi: 23/10/2020

Số ngày: 11 ngày 10 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Vành đai Vàng và Crimea nước Nga 17/10 Vành đai Vàng và Crimea nước Nga 17/10
SALE
64.900.000₫ 68.900.000₫

Nơi đi: HAN//DAD//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Crimea - St. Petersburg

Ngày đi: 17/10/2020

Số ngày: 11 ngày 10 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Vành đai Vàng và Crimea nước Nga 25/09 Vành đai Vàng và Crimea nước Nga 25/09
SALE
64.900.000₫ 68.900.000₫

Nơi đi: HAN//DAD//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Crimea - St. Petersburg

Ngày đi: 25/09/2020

Số ngày: 11 ngày 10 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Tour Bắc Âu và Nga -5 nước 21/10 Tour Bắc Âu và Nga -5 nước 21/10
SALE
105.900.000₫ 110.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Đan Mạch-Nauy-Thụy Điển-Phần Lan-Nga

Ngày đi: 21/10/2020

Số ngày: 16 ngày 15 đêm

Ph.tiện: Máy bay+Tàu

Tour Bắc Âu và Nga (5 nước) 21/10 Tour Bắc Âu và Nga (5 nước) 21/10
SALE
105.900.000₫ 110.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Đan Mạch-Nauy-Thụy Điển-Phần Lan-Nga

Ngày đi: 21/10/2020

Số ngày: 16 ngày 15 đêm

Ph.tiện: Máy bay+Tàu

Tour Bắc Âu và Nga (5 nước) 7/10 Tour Bắc Âu và Nga (5 nước) 7/10
SALE
105.900.000₫ 110.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Đan Mạch-Nauy-Thụy Điển-Phần Lan-Nga

Ngày đi: 07/10/2020

Số ngày: 16 ngày 15 đêm

Ph.tiện: Máy bay+Tàu

Vành đai Vàng và Crimea nước Nga 23/07 Vành đai Vàng và Crimea nước Nga 23/07
SALE
64.900.000₫ 76.900.000₫

Nơi đi: HAN//DAD//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Crimea - St. Petersburg

Ngày đi: 23/07/2020

Số ngày: 11 ngày 10 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Tour Bắc Âu và Nga (5 nước) 18/9 Tour Bắc Âu và Nga (5 nước) 18/9
SALE
105.900.000₫ 110.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Đan Mạch-Nauy-Thụy Điển-Phần Lan-Nga

Ngày đi: 18/9/2020

Số ngày: 16 ngày 15 đêm

Ph.tiện: Máy bay+Tàu

Vành đai vàng nước Nga 16/10 (SGN) Vành đai vàng nước Nga 16/10 (SGN)
SALE
52.900.000₫ 58.900.000₫

Nơi đi: Hồ Chí Minh (SGN)

Nơi đến: St. Petersburg-Rostov-Yaroslavl-Moscow

Ngày đi: 16/10/2020

Số ngày: 9 ngày 8 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Vành đai vàng nước Nga 09/10 (SGN) Vành đai vàng nước Nga 09/10 (SGN)
SALE
52.900.000₫ 58.900.000₫

Nơi đi: Hồ Chí Minh (SGN)

Nơi đến: St. Petersburg-Rostov-Yaroslavl-Moscow

Ngày đi: 09/10/2020

Số ngày: 9 ngày 8 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Vành đai vàng nước Nga 08/10 (SGN) Vành đai vàng nước Nga 08/10 (SGN)
SALE
52.900.000₫ 58.900.000₫

Nơi đi: Hồ Chí Minh (SGN)

Nơi đến: St. Petersburg-Rostov-Yaroslavl-Moscow

Ngày đi: 08/10/2020

Số ngày: 9 ngày 8 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Vành đai vàng nước Nga 02/10 (SGN) Vành đai vàng nước Nga 02/10 (SGN)
SALE
52.900.000₫ 58.900.000₫

Nơi đi: Hồ Chí Minh (SGN)

Nơi đến: St. Petersburg-Rostov-Yaroslavl-Moscow

Ngày đi: 02/10/2020

Số ngày: 9 ngày 8 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Cung đường vàng mùa xuân nước Nga 22/05 HAN/SGN Cung đường vàng mùa xuân nước Nga 22/05 HAN/SGN
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 22/05/2020

Số ngày: 8 ngày 7 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Cung đường vàng mùa xuân nước Nga 28/04 Cung đường vàng mùa xuân nước Nga 28/04
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 28/04/2020

Số ngày: 8 ngày 7 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Mùa hè đêm trắng nước Nga 12/07 Mùa hè đêm trắng nước Nga 12/07
SALE
49.900.000₫ 57.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 12/07/2020

Số ngày: 8 ngày 7 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Mùa hè đêm trắng nước Nga 31/07 Mùa hè đêm trắng nước Nga 31/07
SALE
49.900.000₫ 57.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 31/07/2020

Số ngày: 8 ngày 7 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Mùa hè đêm trắng nước Nga 23/06 Mùa hè đêm trắng nước Nga 23/06
SALE
49.900.000₫ 57.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 23/06/2020

Số ngày: 8 ngày 7 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Mùa hè đêm trắng nước Nga 09/06 Mùa hè đêm trắng nước Nga 09/06
SALE
49.900.000₫ 57.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 09/06/2020

Số ngày: 8 ngày 7 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 13/10 Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 13/10
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 13/10/2020

Số ngày: 8 ngày 7 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 25/10 Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 25/10
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 25/10/2020

Số ngày: 8 ngày 7 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 11/09 Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 11/09
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 11/09/2020

Số ngày: 8 ngày 7 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 18/09 Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 18/09
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 18/09/2020

Số ngày: 8 ngày 7 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 14/08 Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 14/08
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 14/08/2020

Số ngày: 8 ngày 7 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 12/08 Cung đường Vàng mùa thu nước Nga 12/08
SALE
47.900.000₫ 56.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 12/08/2020

Số ngày: 8 ngày 7 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Cung đường Vàng mùa đông nước Nga 19/12 Cung đường Vàng mùa đông nước Nga 19/12
SALE
45.900.000₫ 54.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 19/12/2020

Số ngày: 8 ngày 7 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Cung đường Vàng mùa đông nước Nga 10/11 Cung đường Vàng mùa đông nước Nga 10/11
SALE
45.900.000₫ 54.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Moscow-Rostov-Saint Petersburg

Ngày đi: 10/11/2020

Số ngày: 8 ngày 7 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Khám phá Hy Lạp- Đảo Santorini -Pisa -Florence-Venice Khám phá Hy Lạp- Đảo Santorini -Pisa -Florence-Venice
SALE
79.900.000₫ 89.900.000₫

Nơi đi: Hà Nội

Nơi đến: Athens-Santorini-Roma-Pisa

Ngày đi: 25/04/2020

Số ngày: 10 ngày 9 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Khám phá Malta-Đảo Sicilia-Miền nam nước Ý
SALE
59.900.000₫ 63.000.000₫

Nơi đi: Hà Nội

Nơi đến: Malta-Đảo Sicilia-Nam nước Ý

Ngày đi: 11/04/2020

Số ngày: 9 ngày 8 đêm

Ph.tiện: Máy bay

Du thuyền 6 nước Bắc Âu & Baltic 18/7/2020 Du thuyền 6 nước Bắc Âu & Baltic 18/7/2020
SALE
105.900.000₫ 130.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Đan Mạch-Nauy-Phần Lan-Nga-Estonia-Thụy Điển

Ngày đi: 18/07/2020

Số ngày: 15 ngày 14 đêm

Ph.tiện: Máy bay+Tàu

Du thuyền 6 nước Bắc Âu & Baltic 26/4/2020 Du thuyền 6 nước Bắc Âu & Baltic 26/4/2020
SALE
89.900.000₫ 105.000.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Đan Mạch-Nauy-Litva-Latvia-Estonia-Thụy Điển

Ngày đi: 26/04/2020

Số ngày: 12 ngày 11 đêm

Ph.tiện: Máy bay+Tàu

Du thuyền 6 nước Bắc Âu & Baltic 20/6/2020 Du thuyền 6 nước Bắc Âu & Baltic 20/6/2020
SALE
105.900.000₫ 110.900.000₫

Nơi đi: HAN//SGN

Nơi đến: Đan Mạch-Nauy-Phần Lan-Nga-Estonia-Thụy Điển

Ngày đi: 20/06/2020

Số ngày: 15 ngày 14 đêm

Ph.tiện: Máy bay+Tàu